ชนิดของลอนลูกฟูก

โดยทั่วไปแล้ว ลอนลูกฟูกที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีความแข็งแรงสูงกว่า และสามารถรองรับแรงกระแทกได้มากกว่า ในขณะที่ลอนลูกฟูกขนาดเล็กกว่าจะเหมาะกับงานพิมพ์สวยงามมากกว่า และสามารถพับขึ้นรูปได้ดีกว่า ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้

Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.