ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ 2559

ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ 2559

ทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ 2559

บริษัทจัดทำบุญเลี้ยงพระปีใหม่ ปี 2559 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานให้แก่พนักงาน โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูปจากวัดสะพานสูงมาที่บริษัท ในวันที่ 9 มกราคม 2559 และมีการเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานทุกคนด้วย

Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments are closed.