Blog

11 สิงหาคม 2557 ซ้อมดับเพลิงประจำปี

IMG_0329_resize

ซ้อมดับเพลิงประจำปี

บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด ฝึกอบรมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2557 โดยในงานได้มีการจัดกิจกรรมฝึกดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของบริษัทฯ
ในวันที่ 11 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ ดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยในการทำงานสำหรับลูกจ้าง
Share this Post: Facebook Twitter Pinterest Google Plus StumbleUpon Reddit RSS Email

Related Posts

Comments

Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.