นโยบายสิ่งแวดล้อม

[av_layerslider id=’5′] [av_one_full first] [av_heading heading=’บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด‘ tag=’h1′ color=” custom_font=” style=’blockquote modern-quote modern-centered’ size=” subheading_active=’subheading_below’ subheading_size=’27’ padding=’7′]
ดำเนินธุรกิจผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่น
พัฒนาและดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องดังนี้
[/av_heading] [/av_one_full][av_one_fourth first] [av_image src=’http://www.toitsu.co.th/wp-content/uploads/2015/09/icon-environmental12.png’ attachment=’3579′ attachment_size=’full’ align=’center’ animation=’pop-up’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image] [av_hr class=’invisible’ height=’7′ shadow=’no-shadow’ position=’center’] [av_textblock ] ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามความต้องการในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือเป็นมาตรฐานขั้นต้น
[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_one_fourth] [av_image src=’http://www.toitsu.co.th/wp-content/uploads/2015/09/icon-environmental2.png’ attachment=’3580′ attachment_size=’full’ align=’center’ animation=’pop-up’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image] [av_hr class=’invisible’ height=’7′ shadow=’no-shadow’ position=’center’] [av_textblock ] รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_one_fourth] [av_image src=’http://www.toitsu.co.th/wp-content/uploads/2015/09/icon-environmental3.png’ attachment=’3581′ attachment_size=’full’ align=’center’ animation=’pop-up’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image] [av_hr class=’invisible’ height=’7′ shadow=’no-shadow’ position=’center’] [av_textblock ] ใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร และพลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งบริเวณภายในและนอกบริษัท
[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_one_fourth] [av_image src=’http://www.toitsu.co.th/wp-content/uploads/2015/09/icon-environmental4.png’ attachment=’3582′ attachment_size=’full’ align=’center’ animation=’pop-up’ link=” target=” styling=” caption=” font_size=” appearance=”][/av_image] [av_hr class=’invisible’ height=’7′ shadow=’no-shadow’ position=’center’] [av_textblock ] กำหนดและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
[/av_textblock] [/av_one_fourth] [av_one_full first] [av_hr class=’invisible’ height=’1′ shadow=’no-shadow’ position=’center’] [/av_one_full]
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.