กล่อง FPF (Five‐Panel Folder)

สินค้า

สินค้า

ประเภท

กล่อง FPF (Five‐Panel Folder)

ลักษณะ

กล่องทรงยาวแต่ไม่สูง มีความแข็งแรงสูงเนื่องจากมีด้านที่ 5 ที่ปิดทับสนิทกับฝาด้านข้าง และมีฝาปิดทับที่ ปลายกล่อง ทำให้สามารถป้องกันผลิตภัณฑ์ทรงยาว และเรียงซ้อนได้ดี

การใช้งาน

สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะทรงยาว ที่นำมาเรียงซ้อน เช่นแท่งเหล็กหรืออลูมิเนียม เป็นต้น

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

กล่อง FPF (Five‐Panel Folder)
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.