กล่อง Self‐Locking Tray

สินค้า

สินค้า

ประเภท

กล่อง Self‐Locking Tray

ลักษณะ

ถาด มีผนัง 4 ด้าน สามารถประกอบได้ภายในตัวโดยไม่ต้องใช้กาวหรือลวด

การใช้งาน

สำหรับขวดหรือกระป๋องเครื่องดื่ม โดยหุ้มอีกชั้น ด้วยพลาสติก หรือใช้เป็นฝาสำหรับกล่องฝาเปิด

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

กล่อง Self‐Locking Tray
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.