กล่อง Tuck Folder

สินค้า

สินค้า

ประเภท

กล่อง Tuck Folder

ลักษณะ

กล่องประกอบเป็นกล่องเอนกประสงค์ได้ภายในตัวโดยไม่ต้องใช้กาว

การใช้งาน

สำหรับใส่เอกสารหรือสิ่งของอเนกประสงค์

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

กล่อง Tuck Folder
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.