กล่องไดคัท (Die‐cut)

สินค้า

สินค้า

ประเภท

กล่องไดคัท (Die‐cut)

ลักษณะ

กล่องที่ได้รับการออกแบบโดยละเอียด ให้เหมาะกับลักษณะชิน้ งาน และมีความสวยงาม

การใช้งาน

ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงเฉพาะ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้สินค้า หรือความสะดวกในการใช้งาน เช่น ของเล่น อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ ของขวัญ เป็นต้น

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

กล่องไดคัท (Die‐cut)
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.