แผ่นรอง Die‐Cut Support Pad

สินค้า

สินค้า

ประเภท

แผ่นรอง Die‐Cut Support Pad

ลักษณะ

แผ่นรองที่มีขนาดและรูปทรงพอดีสำหรับวางผลิตภัณฑ์ เพื่อป้องกันความเสียหายจากการ เคลื่อนไหวระหว่างขนย้าย

การใช้งาน

สำหรับวางผลิตภัณฑ์ที่มีรูปทรงเฉพาะ เช่น หลอดด้าย เป็นต้น

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

แผ่นรอง Die‐Cut Support Pad
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.