Test

head-overview4

บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด
เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
กระดาษลูกฟูก

พร้อมมอบบริการที่ดีและสินค้าคุณภาพสูง เพื่อตอบสนอง
ความต้องการอันหลากหลายและสร้างความพึงพอใจสูงสุด

ชำนาญการออกแบบ

-
pic-overview5
 • ออกแบบและพัฒนาโดยทีมงานที่มีประสบการณ์

  โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบรรจุภัณฑ์ และความสวยงามของแบบพิมพ์ เพื่อให้ตรงกับลักษณะการใช้งานและความต้องการของลูกค้า อีกทั้งลดการสิ้นเปลืองกระดาษและวัตถุดิบอื่นๆ

 • เรามีเครื่องตัดตัวอย่างอัตโนมัติ

  สามารถผลิตตัวอย่างชิ้นงานได้อย่างประณีต คล้ายชิ้นงานจริงมากที่สุด เพื่อนำไปตรวจสอบและทดสอบก่อนการผลิตจริง

บริการครบวงจร

-
pic-overview1

เราให้บริการงานบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกแบบครบวงจร ตั้งแต่

 • การคัดสรรวัตถุดิบ
 • ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในทุกขั้นตอนการผลิต
 • บริการจัดส่งด้วยรถขนส่งที่รับประกันความปลอดภัยของสินค้า
มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น จะถูกจัดส่งถึงมือของลูกค้าได้อย่างปลอดภัยและตรงเวลาตามกำหนดการที่ลูกค้าต้องการ (Just in Time)

เทคโนโลยีก้าวล้ำ

-
pic-overview2

โทอิทสึ แพคเกจ เหนือกว่าคู่แข่ง
ด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย

ระบบเครื่องพิมพ์ Flexo 4 สีเพื่อความสวยงามและใช้ในงานพิมพ์ที่เน้นคุณภาพ
สูง ระบบไดคัท ปะกาว และเย็บลวดอัตโนมัติเพื่อลดความเสียหายในการผลิต
พร้อมรองรับการทำงานทุกรูปแบบภายใต้การควบคุมของบุคลากรชำนาญการ
ทำให้กระบวนการผลิตของเรามีความรวดเร็วแม่นยำและเสียหายน้อยที่สุด

การควบคุมคุณภาพ

-
pic-overview3

ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ มีการตรวจวัด สุ่มตรวจเผ้าระวังปัญหา และควบคุม
คุณภาพผลิตภัณฑ์

ในทุกกระบวนการผลิตอย่างเป็นระบบ เพื่อส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที พร้อมกันนี้เรายังมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานของสินค้าที่มีคุณภาพตลอดไป

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

-
pic-overview4

ดำเนินกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกและจัดฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย

ให้แก่พนักงานในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ให้พนักงานของเราทุกคนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้ง ภายในและภายนอกองค์กร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในสถานที่ทำงานของพนักงานเองให้ดีขึ้น รวมถึงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีร่วมกับชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และสังคม

section-overview3

We have the ability to deliver “Just in Time”

factory
ชื่อบริษัท บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด
พื้นที่ 13 ไร่ (20,800 ตร.ม.)
สินค้า บรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกและส่วนประกอบของกล่อง
กำลังการผลิต 9,000 ตัน/ปี
เริ่มก่อตั้ง 25 กรกฎาคม 2534
ทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท
บุคลากร 180 คน

มาตรฐานและการรับรอง

ISO 9001 : 2015

ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015

           Download English Version
           Download Japanese Version   

FSC COC

Forest Stewardship Council™ certificates system

           Download PDF

Environment Management System for SMEs

(EMS for SMEs) from the Department of Industrial Works in 2014

certifications

                  

quality1-4

นโยบายคุณภาพ

"คุณภาพมาตรฐาน บริการตรงเวลา พัฒนาก้าวไกล"

วัตถุประสงค์คุณภาพ

 1. ผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 2. พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ
 3. จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้องครบถ้วนและตรงเวลา
 4. พัฒนาบุคลากร สินค้า และการบริการอย่างต่อเนื่อง

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นพัฒนาและดำเนินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องดังนี้

environmental1
icon-environmental1

ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องตามความต้องการในกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกำหนดอื่นๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือเป็นมาตรฐานขั้นต้น

icon-environmental2

กำหนดและบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

icon-environmental3

ใช้เทคโนโลยี ทรัพยากร และพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สูงสุด โดยมุ่งเน้นการป้องกันมลพิษ เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งบริเวณภายในและนอกบริษัท

icon-environmental4

รณรงค์ สร้างจิตสำนึก และฝึกอบรมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้แก่พนักงาน และให้พนักงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี

profile-cover4

ดาวน์โหลด

-

โบรชัวร์
บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด

คลิกดาวน์โหลด

ลูกค้าของเรา

 • Client 9
 • Client 8
 • Client 7
 • Client 6
 • Client 2
 • Client 3
 • Client 4
 • Client 5
 • Client1
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.