เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

รับสมัครพนักงาน :เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ

หน้าที่ :
  • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและด้านสิ่งแวดล้อม
  • ตรวจสอบและแนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้น ไป
  • วุฒิป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
  • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการพนักงาน :
  • ปรับค่าแรงประจำปี
  • เงินโบนัสประจำปี
  • ค่าพาหนะ
  • ค่าวิชาชีพ
  • เบี้ยขยัน
  • ทุนการศึกษาบุตร/บุตรี
  • เงินช่วยงานศพ
  • ค่าล่วงเวลาการทำงาน
  • ชุดฟอร์มพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • กองทุนเงินทดแทน
วิธีการรับสมัครงาน :
  • กรอกใบสมัครงาน online ทางหน้าเว็บไซต์ www.toitsu.co.th
  • ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล hr@toitsu.co.th
  • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

news_03

สมัครงานออนไลน์ :

[contact-form-7 id=”3457″ title=”jobs”]
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.