เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

รับสมัครพนักงาน :เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย วิชาชีพ

หน้าที่ :
 • รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงานและด้านสิ่งแวดล้อม
 • ตรวจสอบและแนะนำให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย
คุณสมบัติผู้สมัคร :
 • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้น ไป
 • วุฒิป.ตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ใช้คอมพิวเตอร์ได้
 • มีประสบการณ์ด้านความปลอดภัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการพนักงาน :
 • ปรับค่าแรงประจำปี
 • เงินโบนัสประจำปี
 • ค่าพาหนะ
 • ค่าวิชาชีพ
 • เบี้ยขยัน
 • ทุนการศึกษาบุตร/บุตรี
 • เงินช่วยงานศพ
 • ค่าล่วงเวลาการทำงาน
 • ชุดฟอร์มพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • กองทุนเงินทดแทน
วิธีการรับสมัครงาน :
 • กรอกใบสมัครงาน online ทางหน้าเว็บไซต์ www.toitsu.co.th
 • ส่งเอกสารสมัครงานทางอีเมล hr@toitsu.co.th
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

news_03

สมัครงานออนไลน์ :

[contact-form-7 id=”3457″ title=”jobs”]
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.