สาระน่ารู้

head-knowledge2

ความรู้เรื่อง

กระดาษลูกฟูก

structure2-2

แผ่นกระดาษลูกฟูก

ประกอบด้วย 2 ส่วนประกอบหลัก คือ

Linerboard :

กระดาษแผ่นเรียบชั้นนอกของกระดาษลูกฟูก

Corrugating Medium :

กระดาษทำลอนลูกฟูกที่มีลักษณะโค้งอยู่ระหว่างกระดาษแผ่นเรียบ

ความแข็งแรงของกระดาษทั้งสองชนิดนี้จะมีผลต่อความแข็งแรงของแผ่นกระดาษลูกฟูก

กระดาษ Linerboard หรือกระดาษแผ่นเรียบ

KA

KA

 • สีเหลืองทอง
 • มีความแข็งแกร่งสูงสุด สามารถรับแรงกระแทกและการเรียงซ้อนได้ดีเยี่ยม ทนความชื้นได้ดี เหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่มีมูลค่า หรือมีน้ำหนักมาก และต้องการความแข็งแรงสูง
KI

KI

 • สีน้ำตาลอ่อน
 • ผิวกระดาษมีสีอ่อนสว่างตามธรรมชาติ มีความแข็งแกร่ง รับแรงกระแทกและการเรียงซ้อนได้ดีเหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่มีภาพพิมพ์สีสันต่างๆ
KP

KP

 • สีน้ำตาล
 • โทนสีใกล้เคียงกับสีกระดาษที่นิยมในแถมอเมริกา หรือกล่องสินค้าที่ส่งไปขายแถบนั้นกระดาษมีความแข็งแกร่งสูง สามารถรับแรงกระแทกและการเรียงซ้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อการส่งออก หรือสินค้าที่มีน้ำหนักมาก
KH

KH

 • สีน้ำตาลอมเหลือง
 • มีผิวเรียบสะอาด มีความแข็งแกร่งสูงมาก สามารถรับแรงกระแทกและการเรียงซ้อนได้ดีเยี่ยมเหมาะสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้าอิเล็คทรอนิคส์ และสินค้าส่งออก
KT

KT

 • สีน้ำตาล
 • ผลิตจากเยื่อรีไซเคิลทั้งหมด สามารถรองรับการเรียงซ้อนได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์สินค้าที่เน้นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
KS

KS

 • สีขาว
 • กระดาษทำผิวกล่องพรีเมี่ยม เกรดสีขาว ผิวกระดาษทำจากเยื่อบริสุทธิ์ฟอกขาวคุณภาพสูง เพื่อความสะอาดและความแข็งแกร่งสูงสุด สามารถรับแรงกระแทกและการเรียงซ้อนได้ดีเยี่ยม รวมทัง้สามารถทนความชื้นได้ดี เหมาะสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต้องการภาพลักษณ์ของความสะอาด เช่น อาหารแช่แข็ง อุปกรณ์การแพทย์ หรือสินค้าส่งออก หรือสำหรับภาพพิมพ์สีสันต่างๆ

กระดาษ Corrugating Medium หรือกระดาษลอนลูกฟูก

CA

CA

 • ความแข็งแกร่งสูง
  ติดกาวลูกฟูกได้ดี
kind_corrugated2

flute1-2

โดยทั่วไปแล้วลอนลูกฟูกที่มีขนาดใหญ่กว่าจะมีความแข็งแรงสูงกว่า และสามารถรองรับแรงกระแทกได้มากกว่า ในขณะที่ลอนลูกฟูกขนาดเล็กกว่าจะเหมาะกับงานพิมพ์สวยงามมากกว่า และสามารถพับขึ้นรูปได้ดีกว่า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการใช้งานและความต้องการของผู้ใช้

ชนิด ความสูง
ของลอน
(มิลลิเมตร)
จำนวนลอน/ฟุต คุณสมบัติ
ลอน A 4.0 ‐ 4.8 36 เหมาะกับสินค้าที่ต้องการรับน้ำหนักการเรียงซ้อนมากและไม่เน้นการพิมพ์
ลอน B 2.1 ‐ 3.0 49 เหมาะกับสินค้าที่รับน้ำหนักได้ด้วยตัวมันเอง เช่น กระป๋องเหล็ก
ลอน C 3.2 – 3.9 41 เป็นที่นิยมใช้กันมาก เหมาะกับสินค้าทั่วๆ ไปที่รับนน้ำหนักได้ปานกลาง
ลอน E 1.0 – 1.8 95 รองรับการพิมพ์ได้ดีที่สุด เหมาะกับกล่องไดคัทขนาดเล็กหรือกล่องออฟเซ็ท
คุณสมบัติ ลอน B ลอน C ลอน E
• การเรียงซ้อน พอใช้ ดี แย่
• คุณภาพการพิมพ์ ดี พอใช้ ดีมาก
• คุณภาพการตัดและอัด ดี พอใช้ ดีมาก
• ความต้านทานต่อการทิ่มทะลุ พอใช้ ดีมาก แย่
• การเก็บคงคลัง พอใช้ พอใช้ แย่
• การทับเส้น/การทับพับ ดี พอใช้ ดีมาก
• การป้องกันการสั่นและการกระแทก พอใช้ ดี แย่
• การดันทะลุ ดี พอใช้ พอใช้
kind_of_paper2-2

กระดาษลูกฟูก 2 ชั้น (Single Face)

 • กระดาษลอนลูกฟูกประกบกับกระดาษแผ่นเรียบ สามารถมองเห็นลอนได้ด้านนอกนิยมใช้สำหรับกันกระแทกสินค้า
 • ลอนมาตรฐาน B, C, E

กระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall)

 • กระดาษลอนลูกฟูกถูกประกบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 2 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่มีน้ำหนักปานกลาง
 • ลอนมาตรฐาน B, C, E

กระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall)

 • กระดาษลอนลูกฟูก 2 แผ่น ถูกประกบด้วยกระดาษแผ่นเรียบ 3 แผ่น มักใช้กับสินค้าที่ต้องการการป้องกันสูงหรือมีน้ำหนักมาก
 • ลอนมาตรฐาน BC
น้ำหนักมาตรฐาน

(Basic Weight)

 • น้ำหนักรวมของแผ่นกระดาษลูกฟูก มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงและคุณภาพกระดาษ
 • หน่วย: กรัมต่อพื้นที่กระดาษ 1 ตารางเมตร (g/m2)
ความต้านทานแรงกด

(Ring Crush Resistance)

 • ความสามารถของกระดาษความยาวคงที่นำมาโค้งงอเป็นวงแหวน เพื่อที่จะต้านแรงกดในแนวระนาบเดียวกับกระดาษจนขอบกระดาษหักพับค่านี้จะมีความสัมพันธ์กับความต้านแรงกด หรือความแข็งแรงในการเรียงซ้อนของกล่องกระดาษ
 • หน่วย : นิวตัน (N) หรือ กิโลกรัมแรง (kgf)
ความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูก

(Concora Crush)

 • ความสามารถของกระดาษที่จะต้านทานแรงกดบนลอนลูกฟูกจนลอนลูกฟูกยุบตัวจนแบนราบ มีความสัมพันธ์โดยตรงกับความต้านทานแรงกดลอนลูกฟูกของแผ่นลูกฟูก (Flat Crush)
 • หน่วย: กิโลกรัมแรง (kgf)
ความต้านทานแรงกดในแนวตั้ง

(Edge wise Crush Resistance)

 • ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ที่จะต้านแรงกดเมื่อกระทำในทิศทางเดียวกับแนวตั้งของลูกฟูกจนกระทั่งแผ่นลูกฟูกหักหรือยุบตัวลง บอกถึงความแข็งแรงของกระดาษลูกฟูกโดยมีความสัมพันธ์กับการเรียงซ้อนหรือค่ารับแรงกดกล่องนั่นเอง
 • หน่วย: กิโลนิวตันต่อเมตร (kN/m)
ความต้านทานแรงกดในแนวนอน

(Flat Crush Resistance)

 • ความสามารถของลูกฟูกในแผ่นกระดาษลูกฟูก ที่จะต้านแรงกดบนลอนลูกฟูกในแนวราบจนลอนเสียรูป มีความสัมพันธ์กับความสามารถในการป้องกันการกระแทก
 • หน่วย: กิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2) หรือเป็นกิโลปาสคาล (kPa)
ความต้านทานแรงดันทะลุ

(Bursting Strength)

 • ความสามารถของกระดาษที่จะต้านแรงดันที่กระทำบนแผ่นทดสอบด้วยอัตราที่เพิ่มขึ้น อย่างสม่ำเสมอ จนทำให้แผ่นทดสอบนั้นขาดภายใต้สภาวะที่กำหนด มีความสัมพันธ์กับความเหนียวหรือคุณภาพของกระดาษ
 • หน่วย: กิโลปาสคาล (kpa) หรือกิโลกรัมแรงต่อตารางเซนติเมตร (kgf/cm2)
ความต้านแรงทิ่มทะลุ

(Puncture Resistance)

 • ความสามารถของแผ่นกระดาษลูกฟูกที่จะต้านแรงทิ่มทะลุมีความสัมพันธ์กับความเหนียว หรือคุณภาพของกระดาษ
 • หน่วย: เป็นจูล (J)
การดูดซึมน้ำ

(Cobb Test)

 • ความสามารถในการดูดซึมน้ำของกระดาษภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งรวมถึงการดูดซึมของของเหลวอื่นๆ เช่น กาว หมึกพิมพ์ เป็นต้น และมีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกระดาษ
 • หน่วย: กรัมต่อตารางเมตร (g/m 2 )
ความต้านทานแรงกดของกล่องกระดาษลูกฟูก

(Compression Strength)

 • ความสามารถของกล่องกระดาษลูกฟูกในการต้านแรงกดที่กระทำบนกล่องจนกล่องนั้นเสียรูป มีความสัมพันธ์กับความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูกเมื่อเรียงซ้อน
 • หน่วย : นิวตัน (N) หรือกิโลกรัมแรง (kgf)
ปริมาณความชื้นของกระดาษ

(Moisture Content)

 • น้ำหนักของน้ำในกระดาษหรือแผ่นกระดาษลูกฟูก มีความผลต่อความแข็งแรงของกล่องกระดาษลูกฟูกและควรมีปริมาณความชื้น < 10%
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.