สินค้า

head-products4-1

บริษัท โทอิทสึ แพคเกจ จำกัด

นำเสนอผลิตภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูกคุณภาพสูง
หลายแบบหลายประเภทตามลักษณะการใช้งาน
และความต้องการของลูกค้า ภายใต้การควบคุมของ
บุคลากรชำนาญการ ทำให้กระบวนการผลิต
ของเราแม่นยำ

RSC (Regular Slotted Container)

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th
กล่องไดคัท (Die‐cut)

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th
กล่อง FPF (Five‐Panel Folder)

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th
กล่อง Wrap‐Around

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th
กล่อง Self‐Locking Tray

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th
กล่อง Tuck Folder

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th
แผ่นรอง Die‐Cut Support Pad

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th
ส่วนประกอบภายในกล่อง

สินค้า โครงสร้างกล่อง กลับสู่หน้ารวมผลิตภัณฑ์ สินค้าอื่นๆ

Products Th

ตัวอย่างผลงานสินค้า

[envira-gallery id=”6641″]
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.