ส่วนประกอบภายในกล่อง

สินค้า

สินค้า

ประเภท

ส่วนประกอบภายในกล่อง

ลักษณะ

ส่วนประกอบของกล่อง เพื่อเสริมความแข็งแรง ป้องกันสินค้าไม่ให้เสียหาย

การใช้งาน

เป็นแผ่นกั้น เพื่อแยกชิ้น ผลิตภัณฑ์ภายในกล่อง หรือแผ่นล้อม ใส่รอบกล่องเพื่อเพิ่มความแข็งแรง

โครงสร้างกล่อง

สินค้าอื่นๆ

Project Details

ส่วนประกอบภายในกล่อง
Copyright © 2015 TOITSU PACKAGE CO., LTD. All rights reserved.